Kadry i płace

Biuro Rachunkowe Edyta Drescher, oprócz naliczania wynagrodzeń, czy sporządzania deklaracji do ZUS, poprowadzi dla Państwa kompleksową dokumentację pracowniczą.

W naszej ofercie znajdą Państwo prowadzenie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, w tym między innymi:

• tworzenie, prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych pracowników
• przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia, o dzieło oraz innych
• przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
• wystawianie zaświadczeń dla pracowników
• wystawianie świadectw pracy
• rozliczanie czasu pracy
• prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
• prowadzenie kartoteki urlopowej
• prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
• przygotowanie rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT 11, PIT 8B, PIT 4R)
• rejestracja przedsiębiorstwa i zatrudnianych przez nie pracowników w ZUS
• przygotowanie deklaracji oraz raportów miesięcznych – DRA, RSA, RZA, RSA
• monitorowanie terminów ważności zarówno badań lekarskich jak i szkoleń BHP
• przygotowanie wniosków do PFRON
• przygotowanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
• ścisła współpraca z organami i urzędami przy ewentualnych kontrolach i inspekcjach