Książka przychodów i rozchodów

Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu podatkową księgę przychodów i rozchodów zapewniamy kompleksową usługę jej prowadzenia, także rozliczeń podatku dochodowego PIT oraz podatku VAT.
Nasi klienci mogą skorzystać również z bieżącego doradztwa ekonomicznego związanego z prowadzoną działalnością.

  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Rozliczenia podatku PIT
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • Rozliczanie okresowych spisów z natury